วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอเชิญร่วมบริจากสิ่งของ ในกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง ปีที่ 3…

สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3” เพื่อส่งต่อ ความรักความสุขพี่สู่น้องทั่วประทศ ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สู่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ห่างไกล ทุนกันดาร และชายแดน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารับบริจาคสิ่งของ อาทิเช่น ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ก็ฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ขนมหรืออาหารแห้ง ฯลฯ ส่งไปยัง กศน.อำเภอเชียงม่วน เพื่อรวบรวมจัดส่งไปยัง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 และนำสิ่งของไปมอบให้กับ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ห่างไกล ทุนกันดาร และชายแดน ต่อไป…

สอบถามและร่วมบริจากได้ที่ กศน.อำเภอเชียงม่วน
โทร. 0-5449-5516
เฟซบุ๊ก กศน.อำเภอเชียงม่วน