วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ปรับเพิ่มความเร็วเน็ต กศน.ตำบล

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับสัมปทานในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล โดยผ่านทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ  เพื่อปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต จากเดิมความเร็ว  50/20 Mbps ปรับเพิ่มเป็น  200/100 Mbps เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน