วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ข่าว/กิจกรรม

16 กรกฎาคม 2564 ร่วมวางพวงหรีดในงานศพนางเพลิน ปิจจะวงค์ ภรรยา ของนายประภากรณ์ ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน
16 กรกฎาคม 2564 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน.ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
16 กรกฎาคม 2564 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
15 กรกฎาคม 2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจจากผ้าทอไทลื้อ จำนวน 21 ชั่วโมง ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก
14 กรกฎาคม 2564 ร่วมลงนามการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน รอบที่ 2
14 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
13 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
12 กรกฎาคม 2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำเครื่องดื่มน้ำซ่า ชา กาแฟ จำนวน 40 ชั่วโมง
9 กรกฎาคม 2564 จัดทำวีดีทัศน์ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน.สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรงตีมีดจากเศษวัสดุเหลือใช้
8 กรกฎาคม 2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา การทำไม้กวาดจากทางทะพร้าวและข้าวฟ่าง จำนวน 50 ชั่วโมง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta