วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

ข่าว/กิจกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องเรียนออนไลน์ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมลงนามถวาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
17 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย…
15 กันยายน 2564 ร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเนื่องในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว…
15 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล
14 กันยายน 2564 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ชุมชนพึ่งตนเองมีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด-19″
14 กันยายน 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านปิน ตำบลเชียงม่วน
15 กันยายน 2564 โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าปลีก…
13 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta