วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564
sdsdsds

28 กันยายน 2564 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางมีนา กิติชานนท์ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวณ อาคารเรียนรวม