วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ จำนวน 50 ชั่วโมง