วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรม อบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน