วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ตำบลสระ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา