วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมประจำสัปดาห์ เสริมทักษะกระบวนการทำงาน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา