วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจ วิชา การทำโคมไฟล้านนาจากผ้าทอไทลื้อ