วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การเคลือบสีรถยนต์ จำนวน 20 ชม.