วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน ในด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สื่อสารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน

คลิกดูรูปทั้งหมด