วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

TK park มาถ่ายทำสื่อคลิปวีดีโอ ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน