วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

TK park มาถ่ายทำสื่อคลิปวีดีโอ ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน