วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2563