วันจันทร์, 26 กรกฎาคม 2564

ระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

คลิกเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

[คลิกดูจดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน] [คลิกดูจดหมายข่าว กศน.ตำบล]

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 1

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 2

คลิกทำสำเนาสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน

คู่การใช้งานระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

พัฒนาโดย. นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน