วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

[คลิกดูจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเชียงม่วน]

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 1

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 2

คลิกทำสำเนาสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน

คู่การใช้งานระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

พัฒนาโดย. นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน