วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

คลิกเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 1

คลิกทำสำเนาเทมเพลตจดหมายข่าว สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน

เทมเพลตจดหมายข่าวออนไลน์
กศน.อำเภอเชียงม่วน แบบที่ 2

คลิกทำสำเนาสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน

คลิกทำสำเนา Google Form สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน

คู่การใช้งานระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

พัฒนาโดย. นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน